Logo

Frequently Asked Questions

Antwoorden op de meest gestelde vragen
faq

Hieronder geven we antwoord op veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, mail uw vraag dan naar cultuurencorona@significant.nl en we zullen uw vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden. Dit document wordt regelmatig aangevuld met vragen die zijn binnengekomen en onze antwoorden hierop.

Informatie over het onderzoek

Wat is het doel van het onderzoek?
Door middel van dit onderzoek willen we de effecten van de coronacrisis op de culturele en creatieve sector in beeld brengen. Met het onderzoek voorzien we in de sterke behoefte aan een cijfermatige onderbouwing voor de gevolgen die de maatregelen rondom corona hebben voor de culturele en creatieve sector. Deze behoefte is ons direct kenbaar gemaakt door de Taskforce Culturele en Creatieve sector, maar signaleren we ook veel breder in de sector. Het gaat hierbij bovendien om de gevolgen die we nu zien, maar ook hoe deze zich in de nabije toekomst ontwikkelen. Om een goed beeld op te kunnen bouwen worden organisaties uit verschillende deelsectoren bevraagd.

Wie heeft opdracht gegeven voor het onderzoek?
De Taskforce Culturele en Creatieve Sector heeft ons gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financiert het onderzoek.

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt door drie partijen gezamenlijk uitgevoerd: de Boekmanstichting, SiRM en Significant APE.

Wat gebeurt er met mijn antwoorden?
Uw antwoorden zijn voor de onderzoekers niet anoniem. Deze worden opgeslagen in een beveiligde omgeving waar alleen de direct betrokken onderzoekers toegang toe hebben. We zullen uw antwoorden niet delen met andere partijen. We rapporteren niet over specifieke organisaties, maar alleen overkoepelende resultaten en deze zullen geanonimiseerd zijn. Uw antwoorden zullen dus niet openbaar worden of herleid kunnen worden.

Krijgt mijn branchevereniging mijn antwoorden te zien?
Nee, uw branchevereniging heeft geen toegang tot de antwoorden. Resultaten van het onderzoek zullen alleen overkoepelend en geanonimiseerd worden weergegeven.

Wat moet ik invullen als mijn organisatie onder meerdere typen organisaties valt?
Indien uw organisatie onder meerdere typen organisaties valt, kies dan de omschrijving van het type organisatie die het beste bij uw organisatie past. Indien het ene type even goed past als het andere type, kies dan een van de twee typen. Aan het einde van de vragenlijst kunt u hier eventueel een toelichting op geven.

Wat moet ik invullen als mijn organisatie in meerdere deelsectoren actief is?
Indien uw organisatie in meerdere deelsectoren actief is, kies dan de deelsector van de belangrijkste activiteit, oftewel waar uw organisatie het meest actief in is. Is uw organisatie in meerdere deelsectoren even actief, kies dan één van deze deelsectoren. Aan het einde van de vragenlijst kunt u hier eventueel een toelichting op geven.

Waarom moet ik gegevens op maandniveau invullen?
Om het effect van de coronacrisis op de culturele en creatieve sector in beeld te brengen, is het van belang dat de gegevens zo specifiek mogelijk zijn. De maatregelen van de overheid zijn over de maanden heen meerdere keren aangepast. Ook het effect daarvan willen we graag zo goed mogelijk in beeld brengen. Dit kan helpen om in de toekomst betere keuzes voor maatregelen te maken én het effect van die keuzes beter in te schatten. Indien u echt geen idee heeft van de gegevens op maandniveau, dan kunt u deze per kwartaal opgeven.

Wat moet ik doen als ik het antwoord op een vraag niet weet?
Als u niet precies het antwoord op een vraag weet, geeft u dan een zo goed mogelijke inschatting. Indien u helemaal geen idee heeft, probeert u dan (een inschatting van) het juiste antwoord te krijgen via een collega.

Wat moet ik precies invullen bij het eigen vermogen?
Het eigen vermogen is het verschil tussen bezittingen en schulden (oftewel de totale activa en het vreemd vermogen). Het gaat om een optelling van de algemene reserve, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

Onze activiteiten wisselen erg per maand, waardoor cijfers op maandniveau of kwartaalniveau geen goed beeld geven. Wat moet ik invullen?
We begrijpen dit en houden hier ook rekening mee in de analyses. Voor het onderzoek is het van belang dat u wel de cijfers per maand/kwartaal opgeeft. Geef daarbij de werkelijke kosten, personeelsgegevens en publieksinkomsten en dergelijken op per maand/kwartaal, wat dus kan betekenen dat deze in het ene kwartaal heel hoog zijn en in een ander kwartaal 0. Reken de overige inkomsten en subsidies toe aan elke maand/elk kwartaal (eventueel in gelijke verhoudingen). Indien gewenst kunt u bij vraag 12 een toelichting geven over de manier waarop u de cijfers heeft opgegeven.

Is het mogelijk om tussentijds mijn antwoorden op te slaan?
Ja, dit is mogelijk. Klik hiervoor bovenaan de pagina op de knop 'opslaan'.

Kan ik eerder ingevulde antwoorden later aanpassen?
Ja, u kunt eerder ingevulde antwoorden op een later moment aanpassen.