Logo

Introductie

Deze vragenlijst dient om de gevolgen van de coronamaatregelen voor de culturele en creatieve sector cijfermatig in beeld te brengen en daarmee gerichte steunmaatregelen beter te kunnen onderbouwen. Op verzoek van de Taskforce Culturele en Creatieve Sector voeren de Boekmanstichting, SiRM en Significant APE dit onderzoek uit met financiële steun van het ministerie van OCW. Het onderzoek richt zich niet alleen op de huidige situatie van de sector, maar ook op de ontwikkeling daarvan in de nabije toekomst. Uw organisatie is samen met andere organisaties geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek voor de gehele culturele en creatieve sector. Het invullen van de vragenlijst kost u enige tijd. Uw bijdrage is noodzakelijk voor het nemen van de juiste beslissingen over gerichte steunmaatregelen voor de sector.

We zullen de vragenlijst de komende tijd op verschillende momenten uitsturen om actuele informatie te verzamelen over de moeilijke situatie in de culturele en creatieve sector. We vragen u te proberen de vragen zo goed en zo volledig mogelijk te beantwoorden. Geeft u alstublieft een zo goed mogelijke inschatting als u het niet precies weet. Het is praktisch om bij het invullen informatie over financiën en personeel in de jaren 2019 en 2020 bij de hand te houden. We zullen uw informatie strikt vertrouwelijk behandelen en nooit op organisatieniveau presenteren of met andere partijen dan het onderzoeksteam delen.

Voor het invullen van de vragenlijst dient u een account te hebben. Klik rechts bovenin op ‘inloggen’ en vervolgens op ‘maak een account aan’. Nadat u een account heeft aangemaakt, kunt u de vragenlijst gaan invullen.

U kunt de vragenlijst tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan met invullen. Het is helaas niet mogelijk de vragenlijst in te vullen via Internet Explorer, omdat Microsoft deze browser niet langer ondersteunt. De vragenlijst kan wel in alle andere browsers worden ingevuld, zoals Edge, Chrome, Firefox, Opera of Safari.

Om het invullen van de vragenlijst makkelijker te maken, kunt u dit voorbereiden met behulp van de vragenlijst in Excel. Klik hier om het bestand te downloaden. Let op: het is nog steeds de bedoeling dat de vragenlijst via deze website wordt ingevuld. Ingevulde Excelbestanden kunnen wij niet meenemen in het onderzoek.

Heeft u een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen (FAQ).
Staat uw vraag hier niet tussen, mail ons dan op cultuurencorona@significant.nl en dan zullen we uw vraag zo spoed mogelijk beantwoorden.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!